Uitnodiging ledenvergadering en optreden Veld & Ko
Steenwijk, dinsdag 28 mei 2019

Hierbij nodigen wij u, als lid van De Laatste Eer Steenwijk, uit voor de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. U bent meer dan welkom op dinsdag 28 mei om 19:30 uur in de koffiekamer van De Laatste Eer aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk.
De ledenvergadering duurt naar verwachting een uur en wordt afgesloten met een optreden van Veld & Ko.

De agenda ziet er als volgt uit:
 
1.  Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur
2.  Ingekomen stukken en mededelingen
3.  Notulen ledenvergadering 29 mei 2018
4.  Toelichting op 2018 en vooruitblik
5.  Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2018 alsmede décharge bestuur
6.  Aftredend en niet herkiesbaar, Wilfried Gerner (Onna) en Luitsen Madhuizen     
      (Giethoorn)
7.  Goedkeuren benoeming nieuw bestuurslid, Arnoud Kuiper (Sneek)
8.  Rondvraag
9.  Sluiting

Pauze
 
·     Optreden in de Kapel van ‘Veld & Ko’ met aansluitend een hapje en een drankje.
 
De notulen van de vorige ledenvergadering en een uittreksel van de jaarrekening 2018 liggen, vanaf 13 mei, ter inzage bij ons op kantoor.

Graag vernemen wij of wij op uw komst kunnen rekenen.
Aanmelden kunt u door uw gegevens hieronder door te geven.

Aanmelden

Offerte Uitvaart
Wellicht wilt u meer weten over DLE Uitvaartverzekeringen en de mogelijkheden voor u of uw naasten.
Vraag aan
Bel mij terug
Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.
Laat het ons hier weten
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Menu