Menu

Uitnodiging ledenvergadering
Steenwijk, dinsdag 25 mei 2021

 

Aanmelden
Komt u ook op de ledenvergadering? Meld u dan aan via onze website www.dle-verzekering.nl of via telefoonnummer 0521 – 513 660. Dit kan tot uiterlijk 15 mei a.s.

Hierbij nodigen wij u, als lid van De Laatste Eer Steenwijk, uit voor de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. U bent meer dan welkom op dinsdag 25 mei om 19:30 uur in de koffiekamer van De Laatste Eer aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk.
De ledenvergadering duurt naar verwachting 1,5 uur. 

De agenda

Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur
1.   Ingekomen stukken en mededelingen
2.   Notulen ledenvergadering 23 juni 2020 
3.   Toelichting op 2020 en vooruitblik
4.   Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2020 alsmede décharge bestuur
5.   Rondvraag
6.   Sluiting


De notulen van de vorige ledenvergadering en een uittreksel van de jaarrekening 2020 liggen, vanaf 18 mei, ter inzage bij ons op kantoor.
 
 
Corona-maatregelen
Als vereniging hebben wij de voorkeur om persoonlijk in contact te komen met onze leden. De huidige Corona-maatregelen beperken het aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn. Dit betekent dat de ledenvergadering eventueel digitaal zal plaatsvinden. Mocht dit zo zijn, dan wordt iedereen die zich voor 15 mei a.s. heeft aangemeld, persoonlijk op de hoogte gesteld.
Heeft u zich reeds aangemeld en twijfelt u naderhand over uw gezondheid? Dan verzoeken wij u zich uit voorzorg af te melden.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen die u aan ons wilt stellen? Laat u dit ons dan uiterlijk 18 mei weten. Wanneer de vergadering onverhoopt digitaal zal plaatsvinden, dan kunnen wij rekening houden met wat er bij u leeft en op welke vragen u graag een antwoord krijgt.
 
Graag ontmoeten wij u op de 25e mei!

Graag vernemen wij of wij op uw komst kunnen rekenen.
Aanmelden kunt u door uw gegevens hieronder door te geven.

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
Bel me terug uitvaartverzekering
Wilt u dat we u zo snel mogelijk terug bellen voor meer informatie?
Laat het ons hier weten
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering