Menu

Uitnodiging ledenvergadering
Steenwijk, maandag 22 juni 2020

In verband met het aantal personen is aanmelding voor de Ledenvergadering niet meer mogelijk.

 

Aanmelden
Komt u ook op de ledenvergadering? Meld u dan aan via onze website www.dle-verzekering.nl of via telefoonnummer 0521 – 513 660. Dit kan tot uiterlijk 13 juni a.s.

Hierbij nodigen wij u, als lid van De Laatste Eer Steenwijk, uit voor de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. U bent meer dan welkom op maandag 22 juni om 19:30 uur in de koffiekamer van De Laatste Eer aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk.
De ledenvergadering duurt naar verwachting 1,5 uur. 

De agenda

Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur
1.   Ingekomen stukken en mededelingen
2.   Notulen ledenvergadering 28 mei 2019
3.   Toelichting op 2019 en vooruitblik
4.   Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2019 alsmede décharge bestuur
5.   Goedkeuren besluit tot aankoop vastgoed
6.   Goedkeuren besluit aanpassing bestuurdersvergoeding
7.   Goedkeuren benoeming nieuw bestuurslid, de heer Philip Slangen (Tuk)
8.   Afscheid bestuurslid Hendrik Jan Gorter (Oldemarkt)
9.   Rondvraag
10. Sluiting


De notulen van de vorige ledenvergadering en een uittreksel van de jaarrekening 2019 liggen, vanaf 15 juni, ter inzage bij ons op kantoor.
 
 
Corona-maatregelen
Als vereniging hebben wij de voorkeur om persoonlijk in contact te komen met onze leden. De huidige Corona-maatregelen beperken het aantal leden dat fysiek aanwezig kan zijn. Dit betekent dat de ledenvergadering eventueel digitaal zal plaatsvinden. Mocht dit zo zijn, dan wordt iedereen die zich voor 13 juni a.s. heeft aangemeld, persoonlijk op de hoogte gesteld.
Heeft u zich reeds aangemeld en twijfelt u naderhand over uw gezondheid? Dan verzoeken wij u zich uit voorzorg af te melden.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen die u aan ons wilt stellen? Laat u dit ons dan uiterlijk 13 juni weten. Wanneer de vergadering onverhoopt digitaal zal plaatsvinden, dan kunnen wij rekening houden met wat er bij u leeft en op welke vragen u graag een antwoord krijgt.
 
Graag ontmoeten wij u op de 22e juni!

Graag vernemen wij of wij op uw komst kunnen rekenen.
Aanmelden kunt u door uw gegevens hieronder door te geven.

Aanmelden

Offerte Uitvaart
Wellicht wilt u meer weten over DLE Uitvaartverzekeringen en de mogelijkheden voor u of uw naasten.
Vraag aan
Bel mij terug
Laat uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.
Laat het ons hier weten
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering