Menu

Kosten

DLE Uitvaartverzekering werkt niet met afsluitprovisies of bonussen. Dat doen we nu niet en dat hebben we ook nooit gedaan. Dat strookt niet met onze achtergrond en bedrijfsfilosofie.

Op dit moment zijn wij wettelijk verplicht, zoals alle financiële dienstverleners, om de kosten van een advies in rekening te brengen evenals de kosten voor het administratief verwerken van de verzekering, zogeheten distributiekosten. Wij proberen vanuit de verenigingsgedachte de kosten zo laag mogelijk te houden. De advieskosten bedragen bij ons € 24 en distributiekosten € 16. Deze kosten worden eenmalig door middel van automatische incasso in rekening gebracht.

DienstVerleningsDocument

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u DLE Uitvaartverzekeringen en onze kosten vergelijken met andere aanbieders.

In het DienstVerleningsDocument beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

DienstVerleningsDocument

Productwijzer

Deze productwijzer verwijst naar de belangrijke kenmerken van de uitvaartverzekeringen van DLE Uitvaartverzekering.

Productwijzer

Dienstenwijzer

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële dienstverlening (Wfd) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst inzicht krijgen in de aard van de diensten die geboden worden.

Dienstenwijzer

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Vraag over de verzekering?