Menu

Monumentenverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor de financiering van een graf of grafmonument.

Graf of monument

De Monumentenverzekering is bedoeld om een graf en/of grafmonument te bekostigen. DLE Uitvaartverzekering biedt daarmee een op maat gemaakte verzekering voor echtparen en daarmee wettelijk gelijkgestelden.

De verzekering komt tot uitkering zodra één van de partners komt te overlijden. Bij het eerste overlijden wordt maximaal 80% van het verzekerde kapitaal uitgekeerd, bij het tweede overlijden de overige 20%. Vanaf het eerste overlijden is geen premie meer verschuldigd.

Premie of koopsom

Bij DLE Uitvaartverzekering kunt u deze verzekering afsluiten vanaf 18 jarige leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of tegen een eenmalige koopsom. U bepaalt zelf de frequentie van betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Looptijdpremiebetalingen

Premiebetaling kan op basis van 10, 20 of 30 jaar. Vanaf 66 jaar kan deze verzekering alleen tegen een koopsom worden afgesloten.

Kapitaal

Het verzekerd kapitaal bedraagt minimaal € 3.000 en maximaal € 8.000.

Optierecht

Indien de polis voor de 55 jarige leeftijd is afgesloten, bestaat het recht de verzekering om de vijf jaar te verhogen zonder gezondheidswaarborgen. De verhoging bedraagt € 500, € 750 of € 1.000. Het optierecht vervalt indien het maximum te verzekeren kapitaal is bereikt; de 60 jarige leeftijd is bereikt; één keer niet van het optierecht is gebruik gemaakt; een achterstand in de premiebetaling bestaat; de verzekering is vrijgesteld van premiebetaling. De Laatste Eer bericht de verzekeringnemer wanneer hij of zij van het optierecht gebruik kan maken.

Gezondheidsverklaring

Er dient bij het aangaan van de verzekering een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

Algemene voorwaarden Monumentenverzekering

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Vraag over de verzekering?