Geschiedenis

De Laatste Eer Steenwijk is van oudsher een begrafenisvereniging met een lange geschiedenis. Vanuit de zogeheten ‘burenplicht’ of ‘noaberplicht’ ontstond in 1883 een onderlinge begrafenisvereniging. De oprichting kwam voort uit de wens om de buren te ontzien van die zorgplicht en deze over te laten aan deskundigen.

‘De Laatste Eer’

Onze naam ‘De Laatste Eer’ werd destijds gekozen om aan te geven dat niet het belerende vingertje moest worden geheven naar de nabestaanden, maar dat recht moest worden gedaan aan de overledene. Aan hem of haar moest ‘De Laatste Eer’ worden bewezen.

Volwaardige uitvaartonderneming

In 1935 ontwikkelde De Laatste Eer zich tot een volwaardige uitvaartorganisatie. Het reglement vermeldde destijds dat “De Vereeniging zich ten doel stelt hare overleden leden en huisgenoten naar de eisen des tijds naar de laatste rustplaats te vervoeren (...) door het beschikbaar stellen van een lijkkoets met toebehoren”. Wij kunnen wel stellen dat onze dienstverlening sinds die tijd aanzienlijk is ontwikkeld en gegroeid.

In 1956 kwamen de eerste polissen waarmee men bepaalde uitvaartrechten verwierf. Vanaf dat moment hebben de verzekeringsmogelijkheden zich steeds verder ontwikkeld. Zo bestaat bijvoorbeeld sinds 1994 het Depositofonds. Inmiddels is De Laatste Eer uitgegroeid tot een vereniging met ruim 14.000 verzekerden. Onder de naam DLE Uitvaartverzekering worden inmiddels verschillende verzekeringsproducten aangeboden. 

Lokaal

DLE Uitvaartverzekering staat midden in de regio. En omdat wij thuis zijn in uw directe omgeving begrijpen wij ‘hoe het hier werkt’. Onze verzekeringsadviseurs hebben dan ook voldoende aan een half woord. Ons werkgebied is globaal van Heerenveen tot Zwolle en van Emmeloord tot Hoogeveen.

Sinds 2020 is Wassink Uitvaartverzorging onderdeel van onze vereniging.
Onze vereniging ondersteunt de plannen voor een crematorium in Steenwijkerland
De afgelopen 10 jaar vonden de leden van 5 begrafenisverenigingen een "veilig onderdak" bij ons.