Menu

Toezichthouder DNB, AFM en KiFid

Voor u als consument en als (potentiele) verzekeringsnemer of lid is helderheid en transparantie van groot belang. U heeft dan ook het recht om jaarlijks de Algemene Ledenvergadering bij te wonen en uw stem te laten gelden over het reilen en zeilen van DLE Uitvaartverzekering.

DLE Uitvaartverzekering heeft altijd onder toezicht gestaan van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit geeft u een stuk zekerheid. Deze twee toezichthouders kijken mee of wij naar behoren functioneren. Sinds 1 januari 2016 maakt DLE Uitvaartverzekering gebruik van de Vrijstellingsregeling Wft zoals deze door de Minister van Financiën is aangeboden aan een bepaalde groep verzekeraars.

Tevreden leden en verzekeringsnemers vinden wij heel belangrijk. Mocht er toch onverhoopt een verschil van mening zijn, dan kunt u, wanneer wij er met elkaar onverhoopt niet uitkomen, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

DNB en AFM

DLE Uitvaartverzekering heeft altijd onder toezicht van DNB en AFM gestaan. Wij treden op als verzekeraar en beschikken over een vergunning. Vergunningen worden alleen verstrekt als een verzekeraar over voldoende financiële middelen beschikt en wordt geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. DNB controleert vooral de financiële betrouwbaarheid van de financiële dienstverleners en of zij hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Bestuur en Directie van DLE Uitvaartverzekering zijn persoonlijk getoetst door DNB op betrouwbaarheid en geschiktheid.

De AFM houdt ook toezicht op de financiële markten. De AFM controleert vooral de werkwijze van de financiële dienstverleners en hun gedrag. Het is belangrijk dat het publiek vertrouwen heeft in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Sinds 1 januari 2016 maakt DLE Uitvaartverzekering gebruik van de aangeboden Vrijstellingsregeling Wft die door de Minister van Financiën is aangeboden en gepubliceerd in de Staatscourant 2015 nr 34610. Deze regeling houdt ondermeer in dat DLE Uitvaartverzekering wordt vrijgesteld van het verbod om zonder vergunning van DNB het verzekeringsbedrijf uit te oefenen en van het doorlopende prudentiële toezicht. Deze vrijstelling geldt alleen voor een bepaalde groep verzekeraars die aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën vastgesteld. Het AFM toezicht blijft ongewijzigd.

Klachten

Elke 'klacht' nemen wij serieus. Een 'klacht' zien wij als 'elke uiting van ontevredenheid'.
Bij een klacht doen wij ons uiterste best om onze dienstverlening aan te passen of verder te verbeteren.
Voor onze verzekerden is het ook goed om te weten dat wij aangesloten zijn bij het KiFid.

KiFid

DLE Uitvaartverzekering is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) onder aansluitnummer 200.000300. Consumenten en financiële dienstverleners kunnen hier terecht voor onpartijdige bemiddeling bij geschillen. Daarmee is de consument verzekerd van een klachtrecht.

Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig.

Mensen

DLE uitvaartverzekering voldoet aan de eisen die de AFM en de Wet Financieel Toezicht vraagt. Wij beschikken over adviseurs die een uitvaartverzekering mogen adviseren en afsluiten.

Klachten

DLE uitvaartverzekering behartigt het belang van onze leden/verzekerden en hecht waarde aan onderling vertrouwen. Daarom voert DLE Uitvaartverzekering een actief fraudebeleid om fraude te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan. Ons Fraudebeleid treft u hierbij aan.

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
Bel me terug uitvaartverzekering
Wilt u dat we u zo snel mogelijk terug bellen voor meer informatie?
Laat het ons hier weten
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering