Verzekeringen
UItvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Jongerenverzekering

Deze verzekering is voor iedereen die nog geen 21 jaar is en nu al een uitvaartverzekering wil afsluiten tegen een lage premie. Hoe jonger u immers begint, hoe lager de premie.

Premie of koopsom

Deze verzekering kan worden afgesloten tot 21 jarige leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of tegen een eenmalige koopsom. Het te verzekeren bedrag is vrij te kiezen, maar dient minimaal € 1.000 en maximaal € 12.500 te bedragen.

Looptijd premiebetalingen

Premiebetaling kan op basis van 30 jaar of tot 65 jarige leeftijd. De premiebetaling kan in principe alleen worden voldaan door middel van automatische incasso. U bepaalt zelf de frequentie van betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Gezondheidsverklaring

Er dient bij het aangaan van de verzekering een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

Jongeren Meeverzekering Polis

Voor wie nog niet gelijk wil besluiten, is er de mogelijkheid om kinderen tot 18 jaar tijdelijk te verzekeren. Voor € 5 per jaar is een bedrag verzekerd van € 1.200 tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Op 18-jarige leeftijd vervalt de tijdelijke verzekering en kan vervolgens bekeken worden of een Jongerenverzekering geschikt is. Voorwaarde voor de Jongeren Meeverzekering Polis is dat (één van) de ouder(s) bij DLE Uitvaartverzekering is verzekerd.

 Jongerenverzekering 

Algemene voorwaarden Jongerenverzekering  Verzekeringskaart Jongerenverzekering

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 6.500 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Een begrafenis is echter duurder dan cremeren omdat er grafrechten voldaan moeten worden. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een verzekering van DLE Uitvaartverzekering geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2023 door de nabestaanden beoordeeld met gemiddeld een 9,45 !