Menu

Jongerenverzekering

Deze verzekering is voor iedereen die nog geen 21 jaar is en nu al een uitvaartverzekering wil afsluiten tegen een lage premie. Hoe jonger u immers begint, hoe lager de premie.

Premie of koopsom

Deze verzekering kan worden afgesloten tot 21 jarige leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of tegen een eenmalige koopsom. Het te verzekeren bedrag is vrij te kiezen, maar dient minimaal € 1.000 en maximaal € 12.500 te bedragen.

Looptijd premiebetalingen

Premiebetaling kan op basis van 30 jaar of tot 65 jarige leeftijd. De premiebetaling kan in principe alleen worden voldaan door middel van automatische incasso. U bepaalt zelf de frequentie van betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Gezondheidsverklaring

Er dient bij het aangaan van de verzekering een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

Jongeren Meeverzekering Polis
Voor wie nog niet gelijk wil besluiten, is er de mogelijkheid om kinderen tot 18 jaar tijdelijk te verzekeren. Voor € 5 per jaar is een bedrag verzekerd van € 1.200 tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Op 18-jarige leeftijd vervalt de tijdelijke verzekering en kan vervolgens bekeken worden of een Jongerenverzekering geschikt is. Voorwaarde voor de Jongeren Meeverzekering Polis is dat (één van) de ouder(s) bij DLE Uitvaartverzekering is verzekerd.

 

Algemene voorwaarden Jongerenverzekering 

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Vraag over de verzekering?