Menu

Seniorenverzekering

Deze verzekering is voor iedereen die 55 jaar of ouder is en alsnog een uitvaartverzekering wil afsluiten. Een gezondheidsverklaring is niet nodig. Hierdoor is het risico voor DLE Uitvaartverzekering hoger. Bij overlijden binnen twee jaar wordt dan ook alleen de betaalde premie uitgekeerd. Bij overlijden na twee jaar wordt het volledige verzekerd kapitaal uitgekeerd. Ingeval van overlijden als gevolg van een ongeval wordt het verzekerd kapitaal altijd uitgekeerd.

Premie of koopsom

Bij DLE Uitvaartverzekering kan deze verzekering afgesloten worden vanaf 55 jarige leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of tegen een eenmalige koopsom.

Looptijd premiebetalingen

Premiebetaling kan op basis van 10 jaar of tot 80 jarige leeftijd. De premiebetaling kan in principe alleen voldaan worden door middel van automatische incasso. U bepaalt zelf de frequentie van betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Vanaf 76 jaar kan alleen nog tegen een éénmalige koopsom worden afgesloten. Het te verzekeren bedrag bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 8.000. Het verhogen van het te verzekeren bedrag kan altijd zonder aanvullende gezondheidswaarborgen mits de 76 jarige leeftijd nog niet is bereikt.

Gezondheidsverklaring

U hoeft voor het sluiten van een Seniorenverzekering geen gezondheidsverklaring in te vullen. DLE Uitvaartverzekering loopt hierdoor een wat hoger risico; daarom wordt bij overlijden binnen twee jaar de uitkering beperkt tot de betaalde premies of de koopsom. Bij overlijden door een ongeval binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering wordt het gehele verzekerde bedrag uitgekeerd.

Algemene voorwaarden Seniorenverzekering 

Bereken premie
--
Info over deze verzekering Neem contact met mij op
De Laatste Eer Uitvaart Verzekering
Vraag over de verzekering?