Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Bestuur De Laatste Eer

De Laatste Eer bestaat uit twee verschillende bedrijven: uitvaartverzorging en uitvaartverzekering. Beide onderdelen werken onafhankelijk van elkaar. Juridisch gezien vormen wij een vereniging met leden. Dat past ook goed bij de betrokken organisatie die wij zijn: we staan immers midden in de regio en dicht bij de mensen.

Als vereniging hebben wij leden. Maar de Laatste Eer is er uiteraard voor iedereen, lid of geen lid. We staan iedereen bij in de regio. Dat deden we al in 1883 en dat doen we nu nog steeds.
Overigens, wilt u lid worden dan kan dat door eenmalig een bedrag te voldoen van € 0,45 per leeftijdsjaar. Sluit u een uitvaartverzekering bij ons af dan bent u daarmee automatisch lid van onze vereniging. In beide gevallen profiteert u direct van de voordelen als lid.

Ons bestuur, uw belangen

De belangen van al onze leden worden behartigd door ons bestuur. Als lid heeft u invloed op de samenstelling ervan. Het bestuur wordt namelijk gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt in principe eind mei plaats.

Aan de bestuursleden en directeur worden eisen gesteld door nationale toezichthouders. In Nederland zijn dit De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eén van beide toezichthouders beoordeelt zowel de bestuursleden als de directeur op 'betrouwbaarheid' en 'geschiktheid'. Pas na een positieve toetsing mogen zij hun activiteiten uitvoeren voor de vereniging.

Onze bestuursleden

Het bestuur van De Laatste Eer bestaat momenteel uit zes leden, allen woonachtig in de regio. Net als onze uitvaartmedewerkers vinden wij het belangrijk dat onze bestuursleden verbonden zijn met de regio en met de mensen die er wonen. Met u dus. Wij stellen onze bestuursleden daarom graag aan u voor.

Albert Noordkamp (voorzitter)

 'besturen vanuit de naober gedachte'

Albert is specialist ambtenaren- en bestuurderspensioen en tevens werkzaam als paardencoach voor individuen en teams, o.a. op het gebied van rouw- en verliesverwerking. Echte teamspeler met optimale aandacht voor de relatie, direct op de bal, bruggenbouwer met brede belangstelling.
Hij is als buitenmens woonachtig in Wateren en liefhebber van honden, paarden en Landrovers. Actief in de plaatselijke politiek.

Xandra Seegers (secretaris)

'besteedt zorg aan hetgeen je doet, om iets voor de ander te kunnen betekenen'

Woont alweer de nodige jaren in Ossenzijl, na de nodige omzwervingen. Als processpecialist focust Xandra zich op verandertrajecten in organisaties. Het herinrichten van processen met inzet van ICT staat hierbij centraal.
Een dosis nuchterheid, typeert Xandra. "Zeggen wat je doet en doen wat je zegt", typeert haar als persoon het beste.   Xandra vindt het heerlijk om bezig te zijn in de tuin, lekker te koken en met vrienden van het leven te genieten.

 

Alex Dul (penningmeester)

'ain’t got no...…I got life’ (Nina Simone)

Bij Alex komt 'luisteren naar elkaar' op de eerste plaats. Daarna vraagt hij, als dat passend is, door om een echt gesprek te voeren. Hij heeft een mensgerichte aandacht en een taakgerichte benadering. Organisatievraagstukken bekijkt hij graag vanuit financiële en niet-financiële perspectieven.
Hij heeft een bedrijfseconomische achtergrond en woont met veel plezier op Tuk. Hij is alweer enige jaren werkzaam als zelfstandig ondernemer, bestuurder en toezichthouder werkzaam in de regio. Daarvoor waren de Rabobank en Achmea zijn belangrijkste werkgevers.
Verder is hij altijd maatschappelijk betrokken. Hij nam zitting in diverse sportbesturen, commissies met een plaatselijk belang en besturen van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor hem is niet belangrijk 'wat je hebt', maar 'wie je bent'. Over dat laatste mogen we, naar zijn zeggen, een heel leven doen.

Reitze Brouwer (bestuurslid)

Reitze is geboren en getogen in Wolvega. Achtergrond in de industrie. Betrokken bij de mens en de regio.
Zijn gehele werkzame leven ingezet voor de lokale gemeenschap en collega’s als kaderlid van de bond en ondernemingsraad lid.
Reitze wil zijn gedrevenheid inzetten als bestuurder bij De Laatste Eer.
Houdt ervan om nieuwe dingen te creëren uit oude materialen. Is gek op oldtimers. Hij is zanger in koren en hoopt op deze manier ook anderen een fijn moment te bezorgen. Een passievol leven waarin zijn kinderen, kleinkinderen en de medemens centraal staan.

 

Philip Slangen (bestuurslid)

 'op het geld van anderen passen op een verantwoorde manier'

Philip is sinds september toegetreden tot het bestuur. Hij is woonachtig te Tuk en afgestudeerd bedrijfseconoom en meester in de rechten. In het dagelijks leven is Philip notaris.

De huidige directeur is David Meiboom

David Meiboom (directeur)

'ruim 100 jaar nog steeds van betekenis mogen zijn'

 
Dienstverlening en persoonlijk contact, past hem helemaal. Kwaliteit en maatwerk, daar gaat hij voor. Het gaat hem om de klant, of het nu nabestaanden betreft of verzekerden. Iedereen hoort ècht centraal te staan.
David vindt dat Nederlanders meer oog moeten hebben voor hun toekomstige financiële situatie bij pensionering en overlijden. 'Iedereen vindt het belangrijk om iets financieel geregeld te hebben. Voor later. Toch wordt er in de praktijk nog te weinig aandacht aan besteed'.
Niets mooiers dan voor de regio en haar inwoners van betekenis te mogen zijn.  Hij is gek op (strip)boeken, historie en oude auto's.  David is o.a. bestuurslid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), lid Raad van Toezicht van de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP), bestuurslid Automobiel Sport Club "de IJsselrijders" en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis in Gelderland, waar hij woonachtig is.

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 5.000 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Een begrafenis is echter duurder dan cremeren omdat er grafrechten voldaan moeten worden. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een verzekering van DLE Uitvaartverzekering geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2020 door de nabestaanden beoordeeld met gemiddeld een 9,35 !