Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Bestuur De Laatste Eer

De Laatste Eer bestaat uit twee verschillende bedrijven: uitvaartverzorging en uitvaartverzekering. Beide onderdelen werken onafhankelijk van elkaar. Juridisch gezien vormen wij een vereniging met leden. Dat past ook goed bij de betrokken organisatie die wij zijn: we staan immers midden in de regio en dicht bij de mensen.

Als vereniging hebben wij leden. Maar de Laatste Eer is er uiteraard voor iedereen, lid of geen lid. We staan iedereen bij in de regio. Dat deden we al in 1883 en dat doen we nu nog steeds.
Overigens, wilt u lid worden dan kan dat door eenmalig een bedrag te voldoen van € 0,45 per leeftijdsjaar. Sluit u een uitvaartverzekering bij ons af dan bent u daarmee automatisch lid van onze vereniging. In beide gevallen profiteert u direct van de voordelen als lid.

Ons bestuur, uw belangen

De belangen van al onze leden worden behartigd door ons bestuur. Als lid heeft u invloed op de samenstelling ervan. Het bestuur wordt namelijk gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt in principe eind mei plaats.

Aan de bestuursleden en directeur worden eisen gesteld door nationale toezichthouders. In Nederland zijn dit De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eén van beide toezichthouders beoordeelt zowel de bestuursleden als de directeur op 'betrouwbaarheid' en 'geschiktheid'. Pas na een positieve toetsing mogen zij hun activiteiten uitvoeren voor de vereniging.

Conform artikel 1:120 Wft kunnen wij melden dat de beloning voor onze bestuursleden bestaat uit een maandelijkse bruto vergoeding van € 250.
Daarnaast zijn er geen medewerkers binnen onze organisatie die een variabele beloning of een totale jaarlijkse beloning van meer dan € 1 miljoen ontvangen.
De cao Uitvaartbranche is van toepassing op alle medewerkers.

Onze bestuursleden

Het bestuur van De Laatste Eer bestaat momenteel uit twee leden en drie aspirant leden, waarvan drie woonachtig in de regio. Net als onze uitvaartmedewerkers vinden wij het belangrijk dat onze bestuursleden verbonden zijn met de regio en met de mensen die er wonen. Met u dus. Wij stellen onze bestuursleden daarom graag aan u voor.

 

 

Albert Noordkamp (voorzitter)

 'besturen vanuit de naober gedachte'

Albert is specialist ambtenaren- en bestuurderspensioen en tevens werkzaam als paardencoach voor individuen en teams, o.a. op het gebied van rouw- en verliesverwerking. Echte teamspeler met optimale aandacht voor de relatie, direct op de bal, bruggenbouwer met brede belangstelling.
Hij is als buitenmens woonachtig in Wateren en liefhebber van honden, paarden en Landrovers. Actief in de plaatselijke politiek.
De huidige directeur is David Meiboom

David Meiboom (directeur)

'ruim 100 jaar nog steeds van betekenis mogen zijn'

 
Dienstverlening en persoonlijk contact, past hem helemaal. Kwaliteit en maatwerk, daar gaat hij voor. Het gaat hem om de klant, of het nu nabestaanden betreft of verzekerden. Iedereen hoort ècht centraal te staan.
David vindt dat Nederlanders meer oog moeten hebben voor hun toekomstige financiële situatie bij pensionering en overlijden. 'Iedereen vindt het belangrijk om iets financieel geregeld te hebben. Voor later. Toch wordt er in de praktijk nog te weinig aandacht aan besteed'.
Niets mooiers dan voor de regio en haar inwoners van betekenis te mogen zijn.  Hij is gek op (strip)boeken, historie en oude auto's.  David is o.a. voorzitter van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU), voorzitter RvC Noordelijk Grondbezit en bestuurslid Automobiel Sport Club "de IJsselrijders".

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 6.500 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Een begrafenis is echter duurder dan cremeren omdat er grafrechten voldaan moeten worden. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een verzekering van DLE Uitvaartverzekering geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2022 door de nabestaanden beoordeeld met gemiddeld een 9,45 !