Verzekeringen
UItvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Monumentenverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor de financiering van een graf of grafmonument.

Graf of monument

De Monumentenverzekering is bedoeld om een graf en/of grafmonument te bekostigen. DLE Uitvaartverzekering biedt daarmee een op maat gemaakte verzekering voor echtparen en daarmee wettelijk gelijkgestelden.

De verzekering komt tot uitkering zodra één van de partners komt te overlijden. Bij het eerste overlijden wordt maximaal 80% van het verzekerde kapitaal uitgekeerd, bij het tweede overlijden de overige 20%. Vanaf het eerste overlijden is geen premie meer verschuldigd.

Premie of koopsom

Bij DLE Uitvaartverzekering kunt u deze verzekering afsluiten vanaf 18 jarige leeftijd. Dat kan op basis van premiebetaling of tegen een eenmalige koopsom. U bepaalt zelf de frequentie van betaling: per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar.

Looptijdpremiebetalingen

Premiebetaling kan op basis van 10, 20 of 30 jaar. Vanaf 66 jaar kan deze verzekering alleen tegen een koopsom worden afgesloten.

Kapitaal

Het verzekerd kapitaal bedraagt minimaal € 3.000 en maximaal € 8.000.

Optierecht

Indien de polis voor de 55 jarige leeftijd is afgesloten, bestaat het recht de verzekering om de vijf jaar te verhogen zonder gezondheidswaarborgen. De verhoging bedraagt € 500, € 750 of € 1.000. Het optierecht vervalt indien het maximum te verzekeren kapitaal is bereikt; de 60 jarige leeftijd is bereikt; één keer niet van het optierecht is gebruik gemaakt; een achterstand in de premiebetaling bestaat of de verzekering is vrijgesteld van premiebetaling. DLE Uitvaartverzekering bericht de verzekeringnemer wanneer hij of zij van het optierecht gebruik kan maken.

Gezondheidsverklaring

Er dient bij het aangaan van de verzekering een gezondheidsverklaring te worden ingevuld.

Monumentenverzekering

Algemene voorwaarden Monumentenverzekering Verzekeringskaart Monumentenverzekering

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 6.500 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Een begrafenis is echter duurder dan cremeren omdat er grafrechten voldaan moeten worden. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een verzekering van DLE Uitvaartverzekering geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2023 door de nabestaanden beoordeeld met gemiddeld een 9,45 !