Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Uitnodiging ledenvergadering
Steenwijk, dinsdag 28 juni 2022

 

Aanmelden
Komt u ook op de ledenvergadering? Meld u dan aan via telefoonnummer 0521 – 513 660 of via onderstaande knop. Dit kan tot uiterlijk 23 juni a.s.

ik meld mij aan

Hierbij nodigen wij u, als lid van De Laatste Eer Steenwijk, uit voor de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartverzekering De Laatste Eer U.A. U bent meer dan welkom op dinsdag 28 juni om 19:30 uur in de koffiekamer van De Laatste Eer aan de Kornputsingel 42 te Steenwijk.
De ledenvergadering duurt naar verwachting 1,5 uur. 

De agenda

Opening en vaststelling agenda om 19:30 uur
1.   Ingekomen stukken en mededelingen
2.   Notulen ledenvergadering 25 mei 2021
3.   Toelichting op 2021 en vooruitblik 2022
4.   Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2022 alsmede décharge bestuur
5.   Goedkeuren benoeming nieuwe bestuursleden, de heer Gerard de Boer, de heer Frank Brouwer en de heer Zwier IJdens
6.   Afscheid bestuurslid Reitze Brouwer
7.   Rondvraag
8.   Sluiting


Pauze
 
·     Optreden in de Kapel van duo ‘Om het even’ met aansluitend een hapje en een drankje.
 
De notulen van de vorige ledenvergadering en een uittreksel van de jaarrekening 2021 liggen, vanaf 21 juni, ter inzage bij ons op kantoor.

 
 
‘Om het even’
‘Om het even’ is een duo bestaande uit Ellen Rustige (gitaar, zang) en Sjors Holleboom (gitaar, zang). Zij zingen en spelen Nederlandstalige muziek van onder andere Ramses Shaffy, Toon Hermans en Bram Vermeulen. Het programma wordt afgewisseld met improvisatie en instrumentale klassieke muziek.

 

Afbeelding1-1.png

Zelf uitrekenen

Wat kost een uitvaart?

Elk afscheid is uniek en dat maakt elk afscheid bijzonder en persoonlijk. De kosten van uw uitvaart zijn sterk afhankelijk van uw wensen. We weten uit ervaring dat de gemiddelde uitvaart die wij verzorgen circa € 5.000 bedraagt. In wezen maakt het niet uit of u kiest voor een crematie of begrafenis. Een begrafenis is echter duurder dan cremeren omdat er grafrechten voldaan moeten worden. Meer weten? Klik dan hieronder op de knop Uitvaartcalculator en neem contact met ons op.

Uitvaartverzorging van De Laatste Eer geeft zekerheid en rust.

Uitvaartcalculator

Wat kost een uitvaartverzekering?

Een verzekering van DLE Uitvaartverzekering geeft zekerheid en rust. Uw wensen zijn namelijk gewaarborgd voor later en uw nabestaanden weten dat het goed geregeld is. Dat is een hele zorg minder. 

Sluit daarom met een gerust gevoel een DLE Uitvaartverzekering af.
Bereken uw premie

Onze keurmerken

De uitvaartbegeleiders van De Laatste Eer werden in 2020 door de nabestaanden beoordeeld met gemiddeld een 9,35 !